ID Valmennus

Yksilö- ja ryhmävalmennukset, coaching sekä työnohjaukset

 • tiimeille ja työyhteisöille
 • esimiehille ja johdolle
 • yrittäjille
 • yhdistyksille

Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä omasta itsestä. Työidentiteetti kuvaa ihmisen käsitystä itsestä suhteessa työhön, ammattiin ja työyhteisöön. Se koostuu työtä koskevista arvoista ja eettisistä sitoumuksista, tavoitteista ja uskomuksista.

Identiteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se muuttuu ja kehittyy koko ajan. Joskus juuttumat identiteetin alueella voivat aiheuttaa vakavia ongelmia työyhteisössä.

ID valmennus tukee työidentiteetin kehityksen prosessia, jossa tähdätään yksilön ja työyhteisön voimaantumisen ja toimijuuden vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen.

ID valmennus rakentuu tutkittuun tietoon voimaantumista, toimijuutta ja identiteettiä koskevista teorioista.

ID valmennuksissa käytettävät menetelmät ovat yhteisöllisyyttä ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä.  

Mitä ID valmennuksella voidaan käytännössä saavuttaa?

 • tietoisuus itsestä ja omista mahdollisuuksista lisääntyy
 • vuorovaikutus ja luottamus työyhteisössä paranee
 • motivaatio lisääntyy
 • sitoutuminen ja aktiivisuus oman työn ja työyhteisön kehittämiseen lisääntyy
 • kyky luoda uusia työkäytäntöjä ja ongelmanratkaisukeinoja vahvistuu
 • energiaa ja voimavaroja vapautuu oman elämän ja työyhteisön käyttöön

 

Mihin ID valmennus sopii?

 • erilaisiin työyhteisövalmennuksiin
 • esimiesvalmennuksiin
 • muutostilanteisiin
 • työhyvinvoinnin tukemiseen
 • ammatillisten työroolien vahvistamiseen
 • haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseen
 • kun jotain pitäisi tehdä, mutta ei oikein tiedetä mitä
 • työnohjaukset, joissa ID Valmennuksen periaatteet vaikuttavat taustalla

Valmennukset suunnitellaan aina yksilöllisesti tilaajan tarpeiden mukaan

Esimerkkejä paketeista ja hinnoista ryhmille (max. 12 henkilöä) Pirkanmaan alueella ja asiakkaan tiloissa

 • Tarpeidenne mukaan räätälöidyssä peruspaketissa tarkastellaan työidentiteettiä neljästä näkökulmasta.  Esimiesten ja johdon valmennuksessa korostuu johtamisnäkökulma:
 • Valmennettavien alkuhaastattelut ja tarpeiden kartoitus n. 1,5 tuntia
 • Neljä valmennuskertaa, kukin 3,5 tuntia. Yhteensä 14 tuntia:
 1. ID ammattitaito ja organisaatio
 2. ID persoona
 3. ID suhteet
 4. Missä ollaan nyt ja miten tästä eteenpäin?

Hinta 2400 €+ alv 24%    

 

 • Työnohjaus ryhmille 1,5 tuntia/kerta

     Hinta 240 €+ alv 24%