Työyhteisön avuksi

Muuttuvassa työelämässä yritys tarvitsee menestyäkseen toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön.  Sen selkärankana on toimiva vuorovaikutus, hyvä esimiestyö ja työntekijöiden kyky johtaa itseään.

Työidentiteettivalmennus eli ID Valmennus

Valmennuksen tavoitteena on aktiivisesti osallistamalla käynnistää sisäinen prosessi, jonka avulla henkilö tai työyhteisö voi löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Tutustumalla siihen, keitä olemme ja mitä tarvitsemme, voidaan löytää uusia työvälineitä työhyvinvoinnin ja toimijuuden pysyvään kehittymiseen koko työyhteisössä.

Lue lisää

Mielenterveyden ensiapu®1 ja 2 -koulutus

Mielenterveys on terveyttä, jota kannattaa vaalia ja vahvistaa.  Se on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta. Mielen hyvinvointi heijastuu kykyymme tehdä työtä, vuorovaikutustilanteisiin sekä kykyymme pitää huolta itsestämme ja läheisistämme.

Mielenterveysosaamista vahvistavat koulutukset ovat tarkoitettu kaikille mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille, yrittäjille, työyhteisöille ja organisaatioille.

Pien- ja yksinyrittäjä, oletko pitänyt riittävästi huolta jaksamisestasi? Yrittäjien tarpeeseen on sovellettu Yrittäjien hyvinvointikoulutus MTEA® 1.

Lue lisää